За нас

Обединението е създадено на 14 септември 1991 година и от тогава предмета му на дейност се изразява в:

 • чистопородно развъждане и регистрация на германски овчарски кучета, отглеждани и развъждани на територията на Република България при точно спазване на изискванията на стандарта установен от БРФК и FCI, относно расовите белези на кучетата от породата германско овчарско куче и абсолютна забрана за всякакво кръстосване с други породи кучета.;
 • работа за повишаване качеството на физически заложби на регистрираните кучета от породата германско овчарско куче и тези на техния характер и ползвателни качества;
 • организиране и подпомагане на изложби и прегледи на подрастващи кучета от породата германско овчарско куче, както и оказване на експертна помощ при осъществяване дейността на регионалните групи членуващи в БОГОК; 
 • Определяне на благоприятни условия за отглеждане на кучета от породата германско овчарско куче, провеждане на изпити за селекционна годност, издаване на книга за отглеждането, издаване на племенна книга и удостоверения за произход на кучетата от породата германско овчарско куче, родени от родители с доказан и фиксиран произход и селекционни връзки;
 • Провеждане и осъществяване на спортни изяви /състезания/ на кучета от породата германско овчарско куче;
 • Обучение и провеждане на изпити за експерти по екстериора и селекционната дейност, както и съдии по спорта с кучета от породата германско овчарско куче;
 • Професионално обучение на кучетата от породата германско овчарско куче за спортни и други полезни цели;
 • Повишаване познанието и интереса на българина към породата германско овчарско куче.

Целите на сдружението са:

 • Ръководство - контрол и насърчаване на отглеждането на германски овчарски кучета, за използването им като служебни кучета за органите на властта, кучета - помощници за незрящи лица, кучета - спасители при аварийни случаи.
 • Запазване, укрепване и задълбочаване на качествата за приложение на ГОК, повишаване на физическите им способности и издръжливост
 • Отглеждане на кучета с максимално добри заложби.
 • Подкрепа на развъдните и генетични изследвания, на разработката на научни въпроси.
 • Спортна дейност и планирано обучение на ГОК за различни цели на употреба.
 • Разяснителна работа и агитационна дейност в полза на породата.
 • Формиране на интерес към ГОК сред нови групи от населението, както и към развъждане и обучение на породата.


Created by Arrakis Studio