Тест за характер

Напомняме на всички членове на БОГОК и основно на участниците на предстоящите изложби, че съгласнообщо решение на клубните членове

ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДА ТЕСТ ЗА ХАРАКТЕР за участници над 24 месеца.

Кучетата, които не издържат теста няма да получат класиране, а само оценки.

---------------------------------

Обяяваме също така, че на годишната изложба ще се включи и

ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА РАЗВЪДНИЦИ.

Минимум 3, максимум 6 кучета от един развъдник се оценяват, като се взима предвид оценяването през деня.Created by Arrakis Studio