Среща на членовете на БОГОК - 20.11.2021г.

До всички членове на БОГОК: организираме неформална среща! 

Дата: 20.11.2021 г. Събота в кафето на Нови Хан 

Място: в кафето на Нови Хан 

Час: 14:30

Заповядайте!Created by Arrakis Studio