СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ FCI И WUSV

По повод срещата провела се на 13 и 14 април в 2011 г. Рим, Генералния комитет на FCI взе следното решение по отношение на споразумението за сътрудничество между FCI и Weltunion der Schäferhundvereine (WUSV):
Тъй като това създава повече проблеми, отколкото изглажда, в отношенията между WUSV и някои членове на FCI, споразумението за сътрудничество ще се прекрати на 9 ноември 2011.
Следователно, от 10 ноември 2011 се прилага следното:
1. Родословията издадени след 9 ноември 2011 г. от породни клубове членове на WUSV, които, обаче, не са членки на Националната организация, член на FCI не могат да бъдат приемани от Националната организация, член на FCI и техни клубове - членове.
2. На съдиите на WUSV ще им бъде позволено да съдят на събития организирани от Националните организации, членки на FCI или от клуб-член на Националните организации, членки на FCI, при условие, че те имат одобрението на WUSV и на Националната организация, член на FCI на страната на законното им пребиваване.

Ние молим членовете на FCI и договорните партньори незабавно да уведомят свързаните с тях клубове и организатори на събития.

ACCORD DE COOPERATION ENTRE LA FCI ETCreated by Arrakis Studio