СЪБРАНИЕ 10 Август 2019 - Нови Хан

Уважаеми членове на Българско Обединение за Германски овчарски кучета,

на 10 Август 2019 г., от 10:00 часа

СВИКВАМЕ ОРГАНИЗАЦИОННО СЪБРАНИЕ.

Всички членове са поканени.

Мястото е Нови Хан - кафе "Белото фламинго", в читалището, на центъра.

 Created by Arrakis Studio