Отчетно-изборно Общо събрание - 25.03.2017 - Асеновград

Управителния съвет на Българско Обединение за Германски Овчарски кучета свиква Отчетно-изборно Общо събрание.

Дата - 25 Март 2017 г. /Събота/.

Място - Асеновград, Спортно-стрелкови комплекс "40-те извора"

Начало - 10:00 часа. При липса на кворум началният час се променя на 11:00 часа.

Дневен ред:

1. Приемане на нови членове.
2. Отчетен доклад за изтеклата 2016 година.
3. Приемане на отчета за 2016 г. и освобождаване от отговорност на УС на БОГОК.
4. Избор на ново ръководство.
5. Разни.Created by Arrakis Studio