Общо събрание БОГОК - 26.03.2016 - Асеновград

До
Всички членове на БОГОК

Управителния съвет на БОГОК свиква Общо събрание, което ще се проведе на 26 Март 2016 г. /събота/.

Място на провеждане: АСЕНОВГРАД, комплекс "40-те извора"

Начален час: 10:00 часа, при липса на кворум, началния час се променя на 11:00 часа.

Дневен ред:
1. Приемане на нови членове.
2. Отчетен доклад за изтеклата 2015 година.
3. Приемане отчета за дейноста на БОГОК за 2015 г.
4. Календарен план за 2016 година.
5. Разни.Created by Arrakis Studio