Общо събрание БОГОК - 22.03.2019 - Сливен

Българско обединение за Германски овчарски кучета свиква

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

Дата: 22 Март 2019

Час: 19:00 часа

Място: Хотел Спорт Палас, Сливен

Дневен ред:

1. Приемане на нови членове
2. Отчет за изминалата 2018 г.
3. Приемане на отчета за 2018 г.
4. Обсъждане и приемане на план за работа през 2019 г.Created by Arrakis Studio