Невалидни документи

Всички документи, издавани през последните три години за германски овчарски кучета, от която и да е организация различна от БОГОК и/или не заверени от канцеларията на БОГОК  се считат за недействителни и съответно невалидни.
Това ще се съобщи на всички членове на ФСИ ,както и в канцеларията на ФСИ със обяснението защо.
Така повелява закона в България и устава на БРФК.

Всички документи, издавани през последните три години за германски овчарски кучета, от която и да е организация различна от БОГОК и/или не заверени от канцеларията на БОГОК  се считат за недействителни и съответно невалидни.

Това ще се съобщи на всички членове на ФСИ ,както и в канцеларията на ФСИ със обяснението защо.

Така повелява закона в България и устава на БРФК.Created by Arrakis Studio