Напомняне

Уважаеми членове на БОГОК,
във връзка с постоянните недоразумения и реплики по мой адрес, относно издаването на родословия и по повод различни научни публикации за вредата от мобилните телефони и ползването им 24 часа в денонощието, използвам случая да Ви напомня: 
Михаела Денчева – Секретар и служба Племенна книга 
Тел: + 359 2 422 41 36 - мобилен телефон не ползвам за служебни разговори !!!
e-mail: bulgarianSV@gmail.com
Работно време на канцеларията: от понеделник до петък - от 10:00 до 17:00 часа
С изключение на дните, в които отсъствам по служебни, свързани с основните ми задължения в БРФК или лични причини !!!
Заявка за издаване на родословия има нововъведено в страницата на БОГОК.
По-долу можете да се запознаете с нейното съдържание:
ВАЖНО !
1. Заявлението за издаване на родословие се подава до 50-тия ден от раждането на кученцата!
2. Отговорник за верността на данните и сроковете е местния отговорник по развъдна дейност!
3. Към заявлението за издаване на родословия задължително се прилагат копия от родословията на бащата и майката, както и копия на протоколи от положените от тях изпит и кьорунг.
4. При неспазване на условията, службата за РК не носи отговорност за забавяне на документите.
А ето и списък с данните за всяко кучило, без които не ми е възможно да издам документ за произход !!!
Развъдчик
Име: *
Град:
Телефон: *
E-mail: *
Кучило
Дата на раждане: *
Приставка: *
Близкородствено развъждане:
Данни за бащата
Име:
BSV №:
PK №:
Друг №:
Дата на раждане: *
Цвят и петна:
Дисплазия: *
Работен тест:
Оценка по екстериора: *
Оценка на подбора:
Право на разплод:
DNA:
Производител:
Собственик:
Данни за майката
Име:
BSV №:
PK №:
Друг №:
Дата на раждане: *
Цвят и петна:
Дисплазия: *
Работен тест:
Оценка по екстериора: *
Оценка на подбора:
Право на разплод:
DNA:
Производител:
Собственик:
Кученца - първо Мъжките, после Женските
Пол
Цвят
Козина
Име - 
Чип №
Надявам се, че ме разбирате правилно и че повече няма да чувам реплики от рода "Имаш го в компютъра" !!!
Поздрав:
МихаелаCreated by Arrakis Studio