Календарен план изложби БОГОК 2019 г.

Календарен план на специализираните изложби на БОГОК за Германски овчарки кучета през 2019 г.

23 Март 2019 /Събота/ - Сливен

20 Април 2019 /Събота/ - Костинброд

18 Май 2019 /Събота/ - Плевен

22 Юни 2019 /Събота/ - Рударци

21 Септември 2019 /Събота/ - Пловдив

12 Октомври 2019 /Събота/ - Елин Пелин - Годишна изложба

14 Декември 2019 /Събота/ - Сливен - Коледна изложбаCreated by Arrakis Studio