Последни новини

Отчетно-изборно Общо събрание - 25.03.2017 - Асеновград

Управителния съвет на Българско Обединение за Германски Овчарски кучета свиква Отчетно-изборно Общо събрание.

Календарен план 2017

22 Април 2017 /Събота/ - Асеновград

27 Май 2017 /Събота/ - Асеновград

16 Септември /Събота/ -

21 Октомври 2017 /Събота/ - Асеновград

Инбридинг 2-2

Управителният съвет на БРФК Ви уведомява, че на свое заседание

РЕШИ: Разрешава инбридинг 2-2.



Created by Arrakis Studio