Контакт

БЪЛГАРСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА ГЕРМАНСКИ ОВЧАРСКИ КУЧЕТА
София 1756, ул. Пловдивско поле № 11, вх. 1, офис 1
Тел. +359 2 996 44 62
e-mail: bulgarianSV@gmail.com

Камен Литов – Председател
Тел: + 359 878 844 306
e-mail: bulgarianSV@gmail.com

Спас Георгиев – отговорник по развъдна дейност
Тел: + 359 888 327 440

Михаела Денчева – Секретар и служба Племенна книга
e-mail: bulgarianSV@gmail.com

Работно време на канцеларията:

от Понеделник - до петък
от 11:00 - до 15:00 часа /с изключение на дните, в които е по други дела, свързани с БРФК/

Клубни съдии - За да получите информация за съдиите на БОГОК, моля натиснете ТУК.

Банкови сметки:

Централна Кооперативна Банка АД - клон Враца
Swift: CECBBGSF

BG09CECB979014G5016800 - /Еuro/

сдружение "БОГОК"

 Created by Arrakis Studio