Специализирана изложба - Пловдив - 28 Септември 2013Created by Arrakis Studio