Специализирана изложба - Димитровград - 23.03.2014Created by Arrakis Studio