Годишна специализирана изложба - 12.10.2013Created by Arrakis Studio