Програма за 2019 г на БОГОК, съвместно със СК "Тракия"

19-20 Януари 2019
19.01 - Събота - Семинар за следа с водещ Wolfgang Gleinzer /BG/
20.01 - Неделя - Изпит BH, IGR, съдия Кръстьо Георгиев /BG/

23-24 Февруари 2019
23.02 - Събота - Семинар за послушание с водещ Dimitru Moldovan /RO/
20.01 - Неделя - Изпит BH, IGR, съдия Сергей Трифонов /BG/

16-17 Март 2019
16.03 - Събота - Семинар за защита с водещ Lajos Vorosh /HU/
17.03 - Неделя - Изпит BH, IGR, съдия Георги Апостолов /BG/

13-14 Април 2019
13.04 - Събота - Семинар за фигуранти с водещ Wolfgang Gleinzer /BG/
14.04 - Неделя - Изпит BH, IGR, съдия Кръстьо Георгиев /BG/

25-26 Май 2019
25.05 - Събота - Семинар за разглеждане, тълкуване и оценяване по правилниците за работа и спорт с кучета, с водещ Венцеслав Дачевски /BG/
26.06 - Неделя - Изпит BH, IGR, съдия Венцеслав Дачевски /BG/

29-30 Юни 2019
Двудневен семинар с изпит BH, IGR, с водещ Lajos Vorosh /HU/Created by Arrakis Studio