Редовно годишно Общо събрание - БОГОК

Управителният съвет на Българско Обединение за Германски Овчарски кучета свиква редовно-годишно Общо събрание.

Дата - 01 Април 2018 г. /Неделя/.

Място - Асеновград, Спортно-стрелкови комплекс "40-те извора"

Начало - 10:00 часа. При липса на кворум началният час се променя на 11:00 часа.

Дневен ред:

  1. Приемане на нови членове.
  2. Отчетен доклад за изтеклата 2017 година.
  3. Приемане отчета за дейноста на БОГОК за 2017 г.
  4. Календарен план за 2018 година.
  5. Обсъждане и вземане на решение за членство на Сдружението в Сдружение „Българска Федерация по кинология“.
  6. Избор на представител на Сдружението в Сдружение „Българска Федерация по кинология“.
  7. Приемане на устава на Сдружение „Българска Федерация по кинология“.

 Created by Arrakis Studio